Ingewikkelder gezegd, je mag de kinderalimentatie aanpassen als er sprake is van een wijziging van omstandigheden waardoor de uitspraak of de overeenkomst niet meer aan de wettelijke maatstaven kan voldoen. Bijvoorbeeld als jij of de andere ouder zijn/haar inkomen kwijtraakt. Op die ouder rust wel de plicht om aan te tonen dat hij/zij niet in staat is om aan de verdiencapaciteit te voldoen.