Alimentatie

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een recht van het kind. Als ouders gaan scheiden, moeten zij in het levensonderhoud van hun kinderen blijven voorzien. Dit heet kinderalimentatie.


Lees het volledige antwoord
Wie krijgt de kinderbijslag?

Dit is afhankelijk of jij het kind onderhoudt of dat het kind tot je huishouden behoort.


Lees het volledige antwoord
Wat is kinderbijslag?

Tegemoetkoming van de rijksoverheid voor kinderen tot 18 jaar.


Lees het volledige antwoord
Wat zijn de nadelen van een kinderrekening?

Een kinderrekening heeft (nog) geen juridische grondslag.


Lees het volledige antwoord
Wat zijn de voordelen van een kinderrekening?

Beide ouders hebben overzicht in de kosten van hun kinderen.


Lees het volledige antwoord
Wat is een kinderrekening en wanneer gebruik je die?

Een kinderrekening kan soms worden toegepast en vraagt om maatwerk.


Lees het volledige antwoord
Wat zijn kindgebonden verblijfsoverstijgende kosten?

Dit zijn de kosten die gemaakt worden, ongeacht waar het kind verblijft.


Lees het volledige antwoord
Wat zijn verblijfskosten?

De kosten van het kind waar deze verblijft volgens de zorgregeling.


Lees het volledige antwoord
Welke kosten betaal je voor je kind?

De ouder, waar het kind staat ingeschreven, betaalt bijna alle kosten van het kind.


Lees het volledige antwoord
Hoe bepaal je de hoogte van de kinderalimentatie?

In de praktijk wordt de hoogte vastgesteld op basis van het Tremarapport.


Lees het volledige antwoord
Tot wanneer betaal je kinderalimentatie en aan wie?

De verzorgende ouder tot het kind 18 jaar is en daarna aan het kind zelf.


Lees het volledige antwoord
Wanneer betrek je de kinderen bij de kinderalimentatie?

Wanneer het kind de 18-jarige leeftijd heeft bereikt.


Lees het volledige antwoord
Ben ik altijd onderhoudsplichtig voor mijn kind?

Ja en dit is afhankelijk van de behoeftigheid van het kind.


Lees het volledige antwoord
Wat is kindgebonden budget en wie ontvangt het?

Dit is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid voor kinderen tot 18 jaar.


Lees het volledige antwoord

Ouderschapsplan

Wat is de functie van het ouderschapsplan

Het verplichte ouderschapsplan is onderdeel van de Wet bevordering voortzetting ouderschap en zorgvuldige scheiding.


Lees het volledige antwoord
Wat staat er in het ouderschapsplan

Afspraken over de zorgregeling, opvoeding, kosten en belangrijke beslissingen.


Lees het volledige antwoord
Mag ik het ouderschapsplan - liever gezinsplan - zelf aanpassen

Alleen in overleg met de andere ouder en vanaf 12 jaar heeft het kind ook recht om gehoord te worden.


Lees het volledige antwoord
Is een ouderschapsplan bindend

Een ouderschapsplan is een overeenkomst en is rechtsgeldig wanneer de ouders afspraken maken waarover ze het eens zijn.


Lees het volledige antwoord
Mijn partner weigert een ouderschapsplan te ondertekenen

Als het jullie samen niet lukt om tot een ouderschapsplan te komen en dit beiden niet ondertekenen, dan zul je een advocaat in moeten schakelen.


Lees het volledige antwoord
Mag ik zelf de kinderalimentatie aanpassen in het ouderschapsplan

Onder bepaalde voorwaarden mag je de kinderalimentatie aanpassen volgens de wet.


Lees het volledige antwoord
Ouderschapsplan is klaar en een van de ouders wil verhuizen

Ja en nee. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Een weloverwogen gezinsplan is dus belangrijk.


Lees het volledige antwoord
Wat is het verschil tussen een co-ouderschapsplan of ouderschapsplan?

Er is geen verschil in het opstellen van een co-ouderschapsplan of ouderschapsplan.


Lees het volledige antwoord